Krugloye District Executive Committee

Address: 34 Sovetskaya Street, Krugloye, 213188
Reception phone number: + 375 (2234) 79-700
Email: rik-krugloe@krugloe.gov.by
Press service: + 375 (2234) 79-700

Hotline phone number: + 375 (2234) 79-593

Working hours:8:00-17:00, lunch 13:00-14:00

Digital complaints and petitions

Shopping and hotel complex Izumrud Sovetskaya Street in Krugloye Krugloye District community center
Shopping and hotel complex Izumrud
Shopping and hotel complex Izumrud
Sovetskaya Street in Krugloye
Krugloye District community center
Main / Reference Data

Reference Data

City

International telephone code

Mogilev

+375-22

Belynichi

+375-2232

Bobruisk

+375-225

Bykhov

+375-2231

Glusk

+375-2230

Gorki

+375-2233

Dribin

+375-2248

Kirov

+375-2237

Klimovichi

+375-2244

Klichev

+375-2236

Kostukovichi

+375-2245

Krasnopolie

+375-2238

Krichev

+375-2241

Krugloe

+375-2234

Mstislavl

+375-2240

Osipovichi

+375-2235

Slavgorod

+375-2246

Khotimsk

+375-2247

Chausy

+375-2242

Cherikov

+375-2243

Shklov

+375-2239